Diskussionen om elektrifiering av vägar som en del av lösningen för att möta Sveriges klimatmål har varit igång under en tid. En del tester i mindre skala har gjorts, och nu har Trafikverket steget att bygga om en befintlig väg till elväg där bussar och lastbilar ska kunna laddas under tiden de körs. Sträckan som byggs om är 21 km lång och går mellan godsbangården i Hallsberg och handels- och logistikområdet i Marieberg.