Gröna Bilister uppmanar bränslebolagen att offentliggöra råvarorna till all förnybar diesel, HVO, de producerar eller köper. Först då vet vi om försäljningsstoppet i Sverige av HVO som är tillverkad av palmoljeprodukten PFAD har lett till ett råvarubyte. Först då vet vi om vi fortsätter att elda på efterfrågan på palmolja genom att tanka HVO.

I Sverige har efterfrågan på palmoljeprodukter till biodrivmedel ökat snabbt. De utgjorde hela 49 procent av råvarorna till den förnybar diesel av typ HVO som såldes i Sverige år 2018. Detta innebär att 33 procent av alla våra biodrivmedel tillverkades av palmoljeprodukter detta år, och att 7,5 procent av alla drivmedel som användes i Sverige över huvud taget tillverkades av palmoljeprodukter.

I Sverige har PFAD blivit den dominerande palmoljebaserade råvaran till HVO. Denna fettsyra utgör 3-5 procent av den råa palmoljan och avskiljs vid raffineringen. Uppskattningsvis 15-20 procent av världens samlade produktion av PFAD har de senaste åren använts i svenska dieselfordon.

Det finska bränslebolaget Neste tillverkar för närvarande all HVO gjord av palmoljeprodukter som används i Sverige. För att kunna avgöra om Sveriges omklassning av PFAD tvingat dem att använda andra råvaror – eller till och med tvingat dem att dra ned produktionen – måste vi konsumenter få reda på deras råvarubas. På grund av möjligheten att i bokföringen ”gömma” sin palmoljebaserade HVO hos köpare i andra länder räcker det inte att vi får reda på råvarubasen i det svenska försäljningsledet.

Hittills har dock Neste vägrat att svara på frågan hur stor del av deras råvarubas som består av PFAD. Det är inte bara Neste som håller tyst om detta. Preem har hög svansföring i debatten om palmolja och PFAD. De brukar säga att den HVO de säljer i Sverige inte innehåller palmolja eller PFAD, och framhäver istället den HVO som de själva tillverkar av tallolja.

Men Preem måste köpa HVO av Neste för att täcka efterfrågan i Sverige. Och Neste har tidigare inte kunnat erbjuda HVO fri från palmolja och PFAD. Med bokföring enligt massbalansprincipen kan det dock vara möjligt för Preem att på pappret hävda att vi svenskar får HVO fri från palmolja och PFAD, om de lyckas sälja vidare ”svarte Petter” i massbalansversion till andra länder.

I maj 2020 kommer det upp dekaler på pumparna som visar råvaror och ursprungsländer till de drivmedel det aktuella bränslebolaget sålde i Sverige föregående år. Gröna Bilister uppmanar alla bränslebolag att på liknande sätt offentliggöra råvaror och ursprungsländer för hela sin produktion av biodrivmedel och för samtliga inköp.

Om bolagen ger oss denna information kan 2020 bli konsumentmaktens år i drivmedelssektorn. Då kan alla vi bilister dra vårt strå till stacken för att rädda den kvarvarande regnskogen i Sydostasien. Därmed bidrar vi också till att rädda klimatet, genom att kolet då stannar kvar i skog och våtmarker.