Ledande fordonstillverkare och industriföretag, däribland BMW, Daimler, Honda, Hyundai och Toyota, går samman i en avsiktsförklaring för satsning på vätgaslastbilar för att uppnå EUs klimatmål.

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av klimatpåverkande utsläpp inom EU. Till 2050 ska dessa minska med 90% enligt EU-kommissionens initiativ Den Europeiska gröna given.

För att lyckas krävs drastiska åtgärder där hela lastbilssektorn behöver blir fossilfri. Här väntas vätgasdrivna lastbilar få en nyckelroll eftersom de kan ersätta fossildrivna modeller utan att ge avkall på vare sig räckvidd eller snabb tankningstid.

I en avsiktsförklaring som signerades av 43 ledande industriföretag den 5 mars anges vilka steg som ska tas för att fler elastbilar med bränsleceller kan sättas i trafik. I avsiktsförklaringen anges bland annat:

  • Utrullning av vätgasdrivna lastbilar inom en snar framtid, med för-kommersiella serier redo till 2025 (5 000- 10 000 fordon) och fullt kommersialiserad serietillverkning till 2030 (95 000 fordon). För att förse dessa fordon med vätgas beräknas runt 100 tankstationer behövas till 2025 samt 1 000 stycken till 2030.
  • Leverans av grön vätgas till konkurrenskraftiga priser.

Här kan du läsa avsiktsförklaringen Joint call for the deployment of hydrogenfuel cell trucks A needed shift towards a carbon-neutral society med lista på undertecknande företag.