Hyundai Construction Equipment ska tillsammans med två andra bolag inom Hyundai Motor Group bygga världens första vätgasdrivna grävmaskin. Utvecklingsarbetet ska påbörjas i år med mål att ha en grävmaskin med bränsleceller i serieproduktion 2023. Även vätgasdrivna truckar ska tas fram inom snar framtid.

Hyundai Motors och Hyundai Mobis ska stå för bränslecellssystemet och Hyundai Construction Equipment ska designa, tillverka och utvärdera de nya grävmaskinerna och truckarna.

Efterfrågan på emissionfria arbetsmaskiner ökar snabbt i takt med att utsläppskraven skärps allt mer. I Sverige står arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Enligt Trafikverkets prognos kommer andelen öka till 50 % till 2050 om ingenting görs.

I Göteborg har stadens alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria arbetsmaskiner. Mer om det kan du läsa här.

Bild: © Hyundai Construction Equipment Europe