Stöldvågen av katalysatorer har pågått sedan fjolåret. Under 2020 stals 3197 katalysatorer över hela landet – en ökning från blott 74 stölder år 2019. Drygt 400 av fjolårets stölder skedde i Malmö.