Ve eder! Klagar Jesus över Jerusalems alla förhärdade syndare. Det är i Matteusevangeliets 23 kapitel som han i ett episkt vredesutbrott utbrister: ”I blinde ledare, som silen bort myggan och sväljen kamelen!”