Nu kan du få din egen el från solen, utan att behöva sätta solceller på ditt tak. Tranås Energi bygger under våren en solcellspark, där deras elkunder kan bli andelsägare.
Tranås Energi har under många år arbetat aktivt med att producera el med så liten påverkan på fisk och övrig biologisk mångfald som möjligt, bland annat genom att se till att alla vattenkraftverk nu fått fiskvägar. Nästa steg för att producera mer fiskvänlig och förnybar el blir solcellsparken, som planeras att byggas under våren och stå klar i sommar.
Men parken kommer inte att ägas av Tranås Energi, utan av en förening som består av vanliga privatpersoner och företag som är kunder hos elbolaget. Vem som helst får nämligen köpa andelar och bli så kallad andelsägare, för att sedan kunna köpa den el som ens andelar producerar till självkostnadspris av föreningen.

– Intresset har varit jättestort! Många ser solandelarna som en investering, men att vara med och producera förnybar el är naturligtvis också en stor anledning. Man tycker att det känns bra att göra något konkret för miljön, säger Malin Wennberg, elsäljare på Tranås Energi.

Försäljningen kommer att pågå till och med sista mars, sedan tar nästa fas vid. Parken byggs utanför Tranås, men som andelsägare och elkund hos Tranås Energi kan man bo var som helst i Sverige.

Boka senast 31 mars