Två eldrivna fordon – en elbuss och en el-lastbil – kommer att laddas under färd längs en elväg mellan Visby och Visby flygplats. Konsortiet SmartRoad Gotland står för demonstrationsanläggningen på den 4.1 km långa installationssträckan av vilken 1.6 km blir elektrifierad. Samtidigt skapar det treåriga projektet en funktionell transportrutt mellan Visby flygplats och centrala Visby i samarbete med Flygbussarna. Eftersom det rör sig om trådlöst överförd laddning, induktiv laddning, blir laddinfrastrukturen osynlig då den ligger 8 cm under vägen. Den första delsträckan öppnas för användning med lastbil redan kommande vinter. Elbussen opererar från och med våren 2020.