Anmälningarna om störningar från solcellsanläggningar började öka förra året, innan dess hade Elsäkerhetsverket nästan inga sådana anmälningar alls. Det hänger ihop med den snabba ökningen av solceller: antalet anläggningar har fyrdubblats de senaste fyra åren. Skåne är ett av de län där det ökar allra snabbast.